411, 1-10-34 JINGUMAE SHIBUYA TOKYO 150-0001 03-5738-7218
NUMBER EIGHT SOCIALS
S__595443729

WATARU SHIMOSATO